Death Note

Death Note

ANIDB

O seriji:
Raito je primeran srednjoškolac koji beleži samo najveće uspehe na školskim takmičenjima, testovima itd. Ambicija mu je da jednog dana postane detektiv i pomogne u stvaranju boljeg sveta bez kriminala. Jednog dana na putu iz škole Raito vidi kako sa neba pada čudna crna sveska na kojoj piše „Sveska smrti“ sa uputstvom koje kaže „Svako čije se ime upiše u ovu svesku će umreti“. Isprva tu ideju odbacuje kao šalu, međutim zadržava svesku…

Epizoda: Download Stream
001 BGA Sveska Smrti 001.mkv 272.2 MB Sveska Smrti.001
002 BGA Sveska Smrti 002.mkv 241.5 MB Sveska Smrti.002
003 BGA Sveska Smrti 003.mkv 258.0 MB Sveska Smrti.003
004 BGA Sveska Smrti 004.mkv 258.6 MB Sveska Smrti.004
005 BGA Sveska Smrti 005.mkv 93.7 MB Sveska Smrti.005
006 BGA Sveska Smrti 006.mkv 99.1 MB Sveska Smrti.006
007 BGA Sveska Smrti 007.mkv 92.9 MB Sveska Smrti.007
008 BGA Sveska Smrti 008.mkv 92.8 MB Sveska Smrti.008
009 BGA Sveska Smrti 009.mkv 160.6 MB Sveska Smrti.009
010 BGA Sveska Smrti 010.mkv 182.2 MB Sveska Smrti.010
011 BGA Sveska Smrti 011.mkv 159.6 MB Sveska Smrti.011
012 BGA Sveska Smrti 012.mkv 252.1 MB Sveska Smrti.012
013 BGA Sveska Smrti 013.mkv 256.4 MB Sveska Smrti.013
014 BGA Sveska Smrti 014.mkv 140.5 MB Sveska Smrti.014
015 BGA Sveska Smrti 015.mkv 165.3 MB Sveska Smrti.015
016 BGA Sveska Smrti 016.mkv 147.4 MB Sveska Smrti.016
017 BGA Sveska Smrti 017.mkv 161.4 MB Sveska Smrti.017
018 BGA Sveska Smrti 018.mkv 159.9 MB Sveska Smrti.018
019 BGA Sveska Smrti 019.mkv 195.6 MB Sveska Smrti.019
020 BGA Sveska Smrti 020.mkv 245.3 MB Sveska Smrti.020
021 BGA Sveska Smrti 021.mkv 215.8 MB Sveska Smrti.021
022 BGA Sveska Smrti 022.mkv 147.6 MB Sveska Smrti.022
023 BGA Sveska Smrti 023.mkv 140.7 MB Sveska Smrti.023
024 BGA Sveska Smrti 024.mkv 146.7 MB Sveska Smrti.024
025 BGA Sveska Smrti 025.mkv 158.3 MB Sveska Smrti.025
026 BGA Sveska Smrti 026.mkv 233.6 MB Sveska Smrti.026
027 BGA Sveska Smrti 027.mkv 233.0 MB Sveska Smrti.027
028 BGA Sveska Smrti 028.mkv 233.7 MB Sveska Smrti.028
029 BGA Sveska Smrti 029.mkv 233.7 MB Sveska Smrti.029
030 BGA Sveska Smrti 030.mkv 156.0 MB Sveska Smrti.030
031 BGA Sveska Smrti 031.mkv 233.6 MB Sveska Smrti.031
032 BGA Sveska Smrti 032.mkv 233.7 MB Sveska Smrti.032
033 BGA Sveska Smrti 033.mkv 232.9 MB Sveska Smrti.033
034 BGA Sveska Smrti 034.mkv 233.6 MB Sveska Smrti.034
035 BGA Sveska Smrti 035.mkv 232.8 MB Sveska Smrti.035
036 BGA Sveska Smrti 036.mkv 233.6 MB Sveska Smrti.036
037 BGA Sveska Smrti 037.mkv 232.5 MB Sveska Smrti.037
This post has been viewed 5.159 times

Facebook Comments (0)

Default Comments (0)

Ostavite odgovor