Anime Mirai (2010) – Pukapuka Dudu

Anime Mirai (2010) – Pukapuka Dudu

Djudju igračka na naduvavanje –
Pukapuka Dudu 

Pukapuka Dudu – predstavlja ostvarenje okrenuto ka mlađoj publici, a odlikuje se živopisnom animacijom podvodnog sveta.

ANIME PRODAVNICA

„Bg-Anime na društvenim mrežama“